LS Wyceny - Wycena nieruchomości
Rzeczoznawca majątkowy | Dolnośląskie Wrocław, ul. Na Polance 22/48 | Sobótka, ul. Holubowiczów 18

Oferta

Głównym kierunkiem działalności firmy LS – Wyceny jest wycena nieruchomości na terenie województwa dolnośląskiego. Wyceny sporządzane są w formie operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Wszystkie wyceny sporządzane się rzetelnie i terminowo z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do naszych biur, które mieszczą się na terenie miast Wrocław i Sobótka (Wrocław, ul. Na Polance 22/48, Sobótka, ul. Hołubowiczów 18). Zapraszamy do współpracy. 

 

Oferujemy swoje usługi w zakresie wycen:

– Nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki gruntu (budowlane, rekreacyjne), grunty rolne, grunty leśne

– Nieruchomości gruntowych zabudowanych – domy mieszkalne, budynki gospodarcze

– Nieruchomości lokalowych – lokale mieszkalne, lokale użytkowe

– Nieruchomości budynkowych

– Ograniczonych praw rzeczowych – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności, użytkowanie, dożywocie

– Innych praw majątkowych

 

Ponadto oferujemy usługi nie stanowiące operatu szacunkowego:

   – Raporty o stanie prawnych nieruchomości.

   – Analizy rynku nieruchomości.

   – Analizy finansowe.

   – Określanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

   – Ustalenie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

  – Prognozy.

 

Zakres usług

– Miasto Wrocław

– Gminy wchodzące w skład powiatu wrocławskiego: Sobótka, Kobierzyce, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Święta Katarzyna, Czernica, Długołęka

– Powiaty: Świdnicki, Wałbrzyski, Dzierżoniowski, Strzeliński, Oławski, Oleśnicki, Trzebnicki, Milicki

 

Głównym obszarem działania naszego biura jest województwo dolnośląskie, jednak nasi rzeczoznawcy służą swą pomocą również klientom z innych regionów Polski.  

Zakres działania

Dolnośląskie, Wrocław

Kontakt

884 999 576