LS Wyceny - Wycena nieruchomości
Rzeczoznawca majątkowy | Dolnośląskie Wrocław, ul. Na Polance 22/48 | Sobótka, ul. Holubowiczów 18

Jak prawidłowo wycenić nieruchomość?

Zarówno przy sprzedaży nieruchomości, jak i chęci jej kupna, dobrze jest ustalić w sposób rzetelny jej wartość. To niełatwe zadanie – wymaga znajomości rynku, ale też skontrolowania danego lokalu pod kątem jego stanu technicznego czy zastosowanych rozwiązań technologicznych. Nie bez znaczenia są również kwestie związane z wyposażeniem oraz lokalizacją. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przez naszą firmę podczas realizacji profesjonalnej wyceny nieruchomości. Wyznaczeni rzeczoznawcy majątkowi są w stanie w krótkim czasie oszacować wartość konkretnego obiektu na rynku wtórnym bądź pierwotnym. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

W jaki sposób przeprowadzana jest wycena nieruchomości?

Proces ustalenia ceny, za jaką można sprzedać konkretną działkę, lokal czy budynek na rynku wtórnym bądź pierwotnym, jest złożony. Jednym z etapów takiego działania jest sprawdzenie kwestii formalno-prawnych przez rzeczoznawcę majątkowego. Mowa o odczycie księgi wieczystej (jeśli jest ona założona) czy skontrolowaniu obiektu pod kątem przyznanej danym osobom lub podmiotom własności. Niekiedy np. dla mieszkań ustalana jest tzw. służebność. Taki stan znacząco obniża cenę lokalu, jaką można uzyskać przy jego sprzedaży na rynku wtórnym. Z tego względu istotna jest ocena wspomnianych formalności przez specjalistę.

Jest to także swego rodzaju zabezpieczenie dla kupującego. Ma on pewność, że wybrana przez niego nieruchomość jest wolna od obciążeń finansowych i innych zobowiązań, które mogłyby w konsekwencji doprowadzić do odebrania nabytego lokalu, obiektu czy działki. Kolejnym etapem wyceny jest sprawdzenie stanu technicznego budynku. Pod uwagę brane są zarówno elementy wyposażenia wnętrz, jak i układy rozprowadzające media. Mowa o instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy teletechnicznych. Przez naszych rzeczoznawców majątkowych we Wrocławiu kontrolowane są także materiały wykończeniowe użyte w lokalu lub obiekcie przeznaczonym na sprzedaż. Nie bez znaczenia w kontekście ustalenia wartości na rynku wtórnym jest nawet typ zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej, rodzaj i stan pokrycia dachowego czy elementów konstrukcyjnych.

Nasze biuro wyceny nieruchomości we Wrocławiu działa w sposób kompleksowy, oceniając również lokalizację działki czy budynku. Pod uwagę brany jest – jeśli został ustalony – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem okazać, że w przyszłości sprzedawany teren będzie sąsiadował z fabryką lub innego typu zakładem, co w niektórych przypadkach zwiększy, a niekiedy obniży ogólną wartość obiektu. Dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z usług rzeczoznawców majątkowych z Wrocławia – pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sporządzania wspomnianych operatów szacunkowych. Dzięki temu przygotowywane przez nas dokumenty są uznawane np. przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Klient ma natomiast pewność, że wartość jego nieruchomości przeznaczonej pod takie zobowiązanie została oszacowana prawidłowo. To ważne – w przypadku zaniżonej ceny istnieje spore prawdopodobieństwo udzielenia odmowy pożyczki lub pogorszenia jej warunków.

Jakie rodzaje nieruchomości podlegają wycenie?

Ustalenie ceny, jaką właściciel lokalu może żądać od ewentualnego nabywcy, to czynność realizowana w przypadku sprzedaży m.in. budynków mieszkalnych. Chodzi, chociażby o domy jednorodzinne, które coraz częściej oferowane są na rynku wtórnym. W takiej sytuacji rzeczoznawca nieruchomości dokonuje dogłębnego sprawdzenia jej stanu. Niezbędne jest opisanie charakterystyki obiektu – liczby kondygnacji, rodzaju dachu, wyposażenia dodatkowego, typów podłączonych instalacji i roku ich wykonania. Każda z tych kwestii wpływa znacząco na ostateczną wartość budynku. Wycena domu we Wrocławiu to jedna z usług, którą świadczymy dla naszych klientów. Zajmujemy się też szacowaniem cen innych typów nieruchomości.

Są to także mieszkania – zarówno te w tzw. nowym budownictwie, jak i w blokach z wielkiej płyty czy kamienicach. Każdy z lokali jest przed wystawieniem na sprzedaż przedmiotem oględzin wyznaczonych przez nas rzeczoznawców majątkowych. Kolejną z realizowanych przez nich czynności jest wycena nieruchomości komercyjnych. Wrocław, będący jednym z największych miast w Polsce, jest silnie zurbanizowany, a liczba tego typu obiektów jest bardzo duża. Ze względu na charakterystykę ich eksploatacji stosunkowo często zmieniają one właścicieli. Każdorazowa sprzedaż powinna być poprzedzona oszacowaniem wartości takich lokali czy kompleksów budynków. Są to biurowce, sklepy, galerie handlowe, fabryki, zakłady produkcyjne i wiele innych.

Przeprowadzamy wyceny nieruchomości nie tylko budynkowych i lokalowych, ale też gruntowych – zarówno niezabudowanych, jak i z obiektami znajdującymi się na posesji będącej przedmiotem sprzedaży. Rzeczoznawcy majątkowi w tym wypadku sporządzają operat szacunkowy, zwracając uwagę m.in. na media doprowadzone na działkę, jej lokalizację i rodzaj. Jeśli na terenie prywatnym znajdują się różnego rodzaju konstrukcje, także i one uwzględniane są przez naszych specjalistów. Biuro wyceny nieruchomości to zatem odpowiednie miejsce zarówno dla właścicieli domów, mieszkań, jak i obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej, a nawet działek o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu. Skorzystanie z naszych usług niesie za sobą wiele korzyści – zachęcamy do kontaktu oraz zapoznania się z najważniejszymi zaletami takiej współpracy!

Dlaczego warto zdecydować się na wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę?

Usługi sporządzania operatu szacunkowego przeznaczone są głównie dla sprzedających domy, mieszkania, obiekty komercyjne czy działki. Wycena nieruchomości we Wrocławiu to jednak ocena wartości przydatna również dla kupującego. Nierzadko osoby zainteresowane nabyciem wymienionych lokali lub gruntów nie mają wiedzy ani kompetencji umożliwiających im oszacowanie realnej ceny względem warunków na rynku wtórnym i pierwotnym. W takiej sytuacji korzystne okazuje się nawiązanie współpracy z naszą firmą. Usługi rzeczoznawców majątkowych, które realizujemy w sposób profesjonalny, pomagają w uniknięciu zapłaty zbyt wysokiej kwoty za nieruchomość.

Nie bez znaczenia jest też kwestia sprawdzenia stanu prawnego. Są to czynności, które trudno jest zrealizować we własnym zakresie. Nierzadko sprzedający podaje kluczowe informacje niechętnie, co wydłuża czas finalizacji całej transakcji. Wycena nieruchomości we Wrocławiu i okolicach przeprowadzana przez naszą firmę to szereg działań, które umożliwiają pozyskanie wszystkich danych na temat działki, obiektu czy lokalu. Podmioty zainteresowane ich zakupem mogą zatem liczyć na wiele korzyści przy współpracy ze specjalistami. Ma to jednak również dużo zalet w stosunku do osób chcących zbyć nieruchomości na rynku wtórnym. Przede wszystkim sprzedający unika uzyskania zbyt niskiej ceny za swoją własność.

Ma on także świadomość skontrolowania jej pod kątem technicznym. Tym samym nabywca nie może po sfinalizowaniu transakcji rościć praw do zadośćuczynienia z powodu zatajonych uszkodzeń czy niezgodności z opisem. Wycena nieruchomości sporządzona przez naszych rzeczoznawców majątkowych potwierdza w takiej sytuacji stan faktyczny obiektu, lokalu lub działki na dzień sprzedaży. Współpraca z biurem to zatem szereg korzyści – zarówno dla nabywców, jak i podmiotów zbywających wspomniane własności. Gwarantujemy poprawność przy wykonaniu operatu szacunkowego i krótki czas realizacji każdego zlecenia. Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

O nas

Oferta naszej firmy obejmuje przygotowywanie operatów szacunkowych i opinii dla nieruchomości dowolnego typu, niezależnie od lokalizacji, przeznaczenia czy powierzchni. Rzeczoznawcy majątkowi z naszego biura podejmują się wyceny m.in.:

  • domów wolnostojących,
  • mieszkań,
  • działek lub gruntów innego typu,
  • obiektów o charakterze komercyjnym.

Pozostajemy także do dyspozycji klientów, którzy chcą zlecić wykonanie raportów, zestawień czy analiz rynków nieruchomości w skali zarówno regionalnej, jak i lokalnej. Na podstawie przygotowanych dokumentów możliwy staje się dokładny wgląd w aktualną sytuację w branży, co ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych, których interesuje wsparcie oferowane przez biuro wyceny nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych i innych.

  • Kładziemy nacisk na profesjonalizm, który idzie w parze z etyką zawodową.
  • Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą i narzędziami pozwalającymi na rzetelne świadczenie usług.
  • Każdy rzeczoznawca majątkowy tworzący nasz zespół wykonuje swoje obowiązki zgodnie z aktualnym stanem prawnym i ustalonymi z klientem uzgodnieniami oraz terminami.
  • Pracujemy metodycznie i w sposób spełniający standardy obowiązujące w branży.
  • Zachęcamy do kontaktu osoby i podmioty zorganizowane, którym potrzebna jest wycena domu, mieszkania, działki czy nieruchomości komercyjnych.

Właścicielem biura jest Luiza Święcicka – rzeczoznawca majątkowy dysponujący uprawnieniami zawodowymi wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Na tej podstawie możliwe jest zgodne z przepisami wskazywanie wartości wszelkiego rodzaju budynków i gruntów, a także obiektów ruchomych z nimi powiązanych – nr licencji zawodowej to 6702.

Pozostajemy do dyspozycji klientów w godzinach 8-17. Zachęcamy do kontaktu!

Świadczymy usługi w zakresie wycen:

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Tym mianem określa się grunt pozbawiony obiektów budowlanych, ale uzbrojony w przyłącza do mediów. Dostępność sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej znacząco podnosi jego wycenę, ponieważ z punktu widzenia inwestora umożliwia szybkie przejście do prac budowlanych. Znika także niemały przecież koszt samodzielnego uzbrojenia działki. Aby oszacować wartość nieruchomości niezabudowanej, rzeczoznawca majątkowy musi wykonać operat szacunkowy – dokument ten trzeba przedłożyć np. w banku, urzędzie czy firmie ubezpieczeniowej.

Nieruchomości lokalowych

W jakich sytuacjach konieczne jest oszacowanie wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, np. z naszego biura? Wymaga tego m.in. procedura kredytowa w banku, w którym nabywca nieruchomości komercyjnej chce uzyskać finansowanie na jej zakup. Również urząd skarbowy żąda wyceny, jeżeli lokal podlega opodatkowaniu w ramach spadku bądź darowizny.

Ograniczonych praw rzeczowych

Ograniczonymi prawami rzeczowymi nazywa się rodzaj praw podmiotowych, które nie są własnością ani użytkowaniem wieczystym. Dotyczą posługiwania się mieniem należącym do innych osób czy podmiotów. Mają charakter niepełny, a zatem dysponowanie nieruchomościami wymaga zgody właścicieli. Ograniczone prawa rzeczowe dotyczą m.in. użytkowania, służebności, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu komercyjnego czy hipoteki.

Nieruchomości gruntowych zabudowanych

W tym przypadku chodzi o działki z przynależnymi do nich budynkami lub innymi obiektami, będącymi osobnymi przedmiotami odrębnej wyceny. Składa się na nią zatem zarówno grunt, jak i wybudowana na nim nieruchomość, np. dom jednorodzinny.

Nieruchomości budynkowych

W tym przypadku przedmiotem wyceny jest obiekt postawiony na gruncie należącym do innego właściciela lub znajdującym się w użytkowaniu wieczystym. Oszacowanie jego wartości odbywa się zatem bez uwzględnienia działki, na której został wybudowany.

Innych praw majątkowych

Pozostajemy do dyspozycji także w ramach wyceny pozostałych praw majątkowych, które wykonują rzeczoznawcy nieruchomości z naszego biura. Szacujemy wartości innych obiektów niż domy, działki, mieszkania – zapraszamy do współpracy!

Zakres działania

Dolnośląskie, Wrocław

Kontakt

884 999 576