LS Wyceny
Rzeczoznawca majątkowy | Dolnośląskie Wrocław, ul. Na Polance 22/48 | Sobótka, ul. Holubowiczów 18

Operat szacunkowy w obrocie nieruchomościami

Wykonywanie operatów szacunkowych (wycen) ma bardzo istotne znaczenie w rynkowym obrocie nieruchomościami. Bez właściwie sporządzonej wyceny nieruchomości żaden bank nie udzieli kredytu hipotecznego pod jej zastaw. Przy czym nie może tu być żadnej dowolności. Operat szacunkowy jest to pisemny dokument sporządzany wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Opracowywanie operatów szacunkowych to również domena naszego biura „LS – Wyceny” we Wrocławiu przy ul. Na Polance 22/48. Wrocław to oczywiście jedynie siedziba naszej firmy, a swoją działalnością obejmujemy województwo dolnośląskie. Dodatkowo posiadamy biuro w Sobótce przy ul. Hołubowiczów 18. Jeśli otrzymasz nieruchomość w spadku lub w formie darowizny to również wtedy będziesz musiał przedłożyć w urzędzie skarbowym wycenę tej nieruchomości w celu obliczenia należnego podatku. Jak widać, operaty szacunkowe to bardzo istotne narzędzia w obrocie nieruchomościami, z tego też względu mogą one być sporządzane wyłącznie przez osoby mające stosowną wiedzę, wykształcenie oraz uprawnienia.

Jak sporządzany jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, która ma formę dokumentu urzędowego. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego. Operat szacunkowy powinien być sporządzony z zachowaniem odpowiedniej formy. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości. Podstawowe elementy które powinien zawierać operat to: przedmiot i zakres wyceny, cel wyceny, podstawa formalna wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości, analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wskazanie rodzaju określanej wartości, wybór podejścia, metody i techniki szacowania, przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wynik wyceny wraz z uzasadnieniem.

Odwiedzając nasze biuro we Wrocławiu lub w Sobótce możesz liczyć na szybkie, tanie i sumienne wyceny.

operat szacunkowy

Zakres działania

Dolnośląskie, Wrocław

Kontakt

884 999 576