Dokumenty

Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu)

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy)

Nieruchomość komercyjna

Inne nieruchomości